PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, CO2 YVC-5 , 2.4Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, CO2 YVC-7 , 3.2Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, CO2 YVC-10 , 4.K6g

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-3V II, 3 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-4V II, 4 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-4VD II, 4.5 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-6V II, 6 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-6VD II, 6.8 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy YAMATO - JAPAN, bột ABC YA-8V II, 8 Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia , bột ABC.

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia, bột ABC, 1kg.

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia , bột ABC, 2Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia , bột ABC, 4Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia, bột ABC, 6kg.

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy SRI - Malaysia , bột ABC, 9Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia, 2Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia, 5Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia, 2Kg - Vỏ Nhôm (Aluminium)

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia, 5Kg (Vỏ Nhôm)

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy CO2, SRI - Malaysia, 32Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy mini trên Ô tô - Fire Stop

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Binh chữa cháy MFZ1 1Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bình chữa cháy MFZ2 - 2Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT BC MFZ4 4Kg

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ8 8 KG

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT3 3KG

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT5 5KG

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFTZ35

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT24

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 6KG

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 8KG

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đèn thoát hiểm EXIT 1 MẶT CHỈ DẪN - EVERBRIGHT EEX-11

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu báo khói quang Yunyang YSD 22

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu báo khói quang Yunyang YSD 30L-Xài tủ NetworX

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu báo khói quang Yunyang YSD 02

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG YUNYANG YSD - 24

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò nhiệt cố định YFD-01 70 oC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò nhiệt gia tăng YRD-01 Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Nút ấn khẩn tròn lắp chìm YFM-01

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đèn báo cháy YIL-01 24VDC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Nút ấn khẩn vuông bể kính

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Còi báo cháy 12VDC/24VDC 120dB

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF3-0002L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF3-0004L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF3-0005L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF3-0008L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF3-000NL Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF1-0005L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF1-0010L Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy YF1-000NL Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói quang địa chỉ YRR-13 Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YRR-11 Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ 70 oC Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Nút ấn khẩn địa chỉ lắp chìm YRR-04 Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy địa chỉ YFR 01 Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ Yung-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Trung tâm báo cháy địa chỉ YFR Yun-Yang Taiwan

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Modul đầu dò thường, chuông -YRR02

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Module kết nối đàu dò thường YRR-01

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói quang Horing Q01-2 24VDC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói quang Horing Q01-4 12VDC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Dầu dò khói quang Horing AH-0621-2 24VDC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói quang Horing 0621-4 12VDC (TỦ NETWORX)

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói quang Horing AH-0311

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò nhiệt gia tăng horing AHR-871

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ LỬA HORING AH-0014

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói nhiệt kết hợp Horing Q05-4

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG HORING AH-0933

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH HORING AH-9920

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Nút ấn khẩn tròn lắp nổi AH-9717

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

NÚT ẤN KHẨN TRÒN LẮP CHÌM HORING AH-9717

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

NÚT ẤN KHẨN VUÔNG BỂ KÍNH HORING AH-0217

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

NÚT ẤN KHẨN VUÔNG RESET ĐƯỢC HORING AH-0817

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

CÒI BÁO ĐỘNG HORING AH-03127

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

CHUÔNG BAO CHÁY HORING NQ-418

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐÈN BÁO CHÁY HORING AH-9719

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

CHUÔNG BÁO CHÁY HORING NQ-618

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Đầu dò khói bằng pin báo tại chổ Horing QA-31

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH BẰNG PIN BÁO TẠI CHỔ HORING NQ9F

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

TRUNG TÂM BÁO CHÁY HORING

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ HORING QA-01

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ KHÓI NHIỆT ĐỊA CHỈ HORING QA-05

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈ HORING QA-06

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

NÚT KHẨN CHÌM ĐỊA CHỈ HORING QA-19

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

NÚT NHẤN VUÔNG BỂ KÍNH ĐỊA CHỈ HORING QA0817

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HORING QA-16

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

HIỂN THỊ PHỤ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HORING QA-16

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

MODUL BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HORING QA-17

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Báo rò rỉ gas LVTECH GS 202

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

ĐẦU DÒ KHÍ GA HORING AH-0822

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

HỆ THỐNG BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN GS-1950

Giá : 710.000 VNĐ

Đặt Mua

HỆ THỐNG BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN GS-5820

Giá : 999.000 VNĐ

Đặt Mua

HỆ THỐNG BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN GS-5830

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

HỆ THỐNG BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN GS-5900

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bộ tiêu lệnh, nội quy PCCC

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Kệ đặt bình chữa cháy-kệ đôi

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bảng cấm thuốc, cấm lửa

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Bột chữa cháy Wofu -TQ

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY D50 - 13 BAR, 20 MÉT

Giá : Liên hệ

Đặt Mua

Sản phẩm nổi bật